Buďte zdrávi. 

Bolí vás záda či jiná část vašeho těla? 

Přijďte na Kvantové léčení - uzdravení :-) 

Objednání na tel: 723 34 68 51

Nabízím Vám kvalitní, odborné,   masérské, rekondiční a regenerační služby, týkající se celostní péče o Člověka v Českých Budějovicích které provádím již více než 20 let. 
 
Naleznete mne na Žižkově třídě 12 v Českých budějovicích.

Po - pá : 8 - 18 hod. Dle Vašeho předchozího objednání :-) 

 Ladislav Rafael Buús.

 

 

Nadále již neprovádím masáže. 

Provádíme spolu s paní Martou Malou Kvantové Léčení - Uzdravení, které též uvolní svalové napětí a zmírní či úplně odstraní bolest, pomůže vám zbavit se zdrav. potíží nejen se zády a svaly a ještě mnohem více. Neboť jde do větší hloubky a k příčině vašeho problému kterou může odstranit. 

Při kvantovém uzdravení je pomoc pro vás mnohem větší než u klasických masáží. 

Projdete při něm hlubokou regenerací.......

Přijďte a tuto pomoc využijte :-)

 

www.kvantoveuzdraveni.cz

 

Kvantové  léčení uzdravení:

Bolí vás záda, koleno, rameno šíje či cokoliv jiného?

Máte často bolesti hlavy?

Trápí vás chronické – dlouhodobé fyzické, mentální nebo emocionální potíže?

Máte potíže ve vztazích?

Máte závislosti jakéhokoliv druhu?

Nedaří se vám?

 

Chcete být šťastní, zdraví,   bohatí a láskyplní?

Přijďte :-) - Můžeme vám pomoci.

 

Provádíme společně Kvantové Ákášické léčení – Léčení nad hvězdami.

Marta Malá – 776 755 900,    Ladislav R. Buús – 723 346 851

 

 
Každý kdo s dobrým úmyslem přichází - je vítán. 
 
 

 

     Převzato z knihy - Duchovní příčiny nemocí. 

 
Tobě, právě Tobě, který nyní čteš tyto řádky, píši
a věnuji tuto knihu. Prostřednictvím jejích slov a vět budu
k Tobě promlouvat řečí obyčejnou a prostou, abys
pochopil, co vše lze říci v lásce, co všechno láska a cit
skrývají a kam Tě spěch života denně tlačí a o co Tě
připravuje.
 
Usedni, zklidni své nitro a naslouchej. 
 
 
103
a na podzim. Vřed léčí ukončení (omezení) kouření i dostatek duševního
a fyzického klidu, ale bez víry v lidskou dobrotu a krásu života je většina
ordinované léčby dalším trápením obvykle ztrápeného člověka.
Žaludeční vřed je diagnostikován lidem, jimž nepřijímání života a jednání
druhých už hodně omezilo jejich duševní rozvoj. Vevnitř dost trpí, jenomže
mnohdy se stávají trpiteli výhradně z vlastní vůle. Cítí se dobře, jsou-li
litováni a ve svých skeptických pohledech na svět utvrzováni.
Vřed na dvanáctníku zrcadlí mírnější, skrytější, méně obtížnou a déle trvající
deformaci v přijímání a chápání života. Je odrazem nepřijetí drobných změn
k horšímu v rodině, práci či nezdarů plánů a tužeb člověka.
Praskne-li žaludeční či dvanáctníkový vřed, povoluje navršená zloba,
uvolňuje se již neudržitelný vzdor člověka. Je třeba změny i rozdmýchání
lásky. „Proč si mne nevšímáte ?" Chorý chce alespoň na chvíli na sebe obrátit
pozornost, soucit i lásku druhých. Nemocí se zviditelňuje, zřetelně volá
po pomoci i ocenění svých potíraných anebo neuznávaných kladů.
„Tohoto si všimnu, toto není podstatné. Teď udělám toto, pozítří tohle a toto
mi dělat vůbec nepatří." Správně rozpoznej, čeho si máš všímat, své úkoly
i dobu jejich plnění, a dobře se Ti povede. A též věř lidem, ač Tě ještě
mnohokrát v životě svými postoji a plněním slibů zklamou a zradí.
Rakovina (karcinom) žaludku
Velké plány, velké naděje, a o to větší následné zklamání a vnitřní bolest -
tak lze stručně charakterizovat osoby, které jejich vnitřní zápas s projevy
zevního světa, touha po jeho změně a rozčarování z výsledku vlastního
snažení přivede až k rakovině žaludku.
Život je krásný a lidé dobří jsou - to si opakuj, dokud v to plně neuvěříš.
Pozitivním větám, které si budeš říkat, uvěříš, teprve až v oblasti svého
srdce ucítíš příjemné teplo a posvátný pokoj. Věř lásce a nechej se jí vést.
„Žravost" (polyfagie), nechutenství (anorexie)
Někdo má představu, že všechno, co vytvořil, získal a má nyní k dispozici,
poměrně rychle ztrácí a brzy mu už nic kromě povinností a dřiny nezůstane.
Štěstí se u něj „zdrží" krátce, úkolů i toho, co od něho očekávají druzí, má
„až nad hlavu", a co je to odpočinek, příliš nezná. Jiný, spíše neprůbojný
člověk se domnívá, že málokdy získá, po čem hodně touží. Láska na něj
údajně nezbyla, takže on nemá pro co žít. Obojí mylné vnímání bývá
podepřeno neblahou zkušeností ducha dotyčných - v minulosti trpěli velkou
chudobou či se nechali až nezdravě spoutat asketismem či panovačným
jednáním druhých, z nichž někteří žijí nyní opět blízko nich.
104
Většinou prožíváme námi dříve málo zvládnuté situace. Podvědomé
vzpomínky na bývalé těžkosti člověka zraňují a psychicky velmi ničí. Obě
nemoci jsou jeden problém, jedna mince, mající dvě strany. Ani jídlem
(chorobnou „žravostí"), ani jeho odmítáním (nechutenstvím) nelze vyřešit to,
co má pochopit i zvládnout duch daného člověka. Neutíkejte před životem
a postupně zvládejte i bolestné chvíle v něm - vyzbrojeni vytrvalostí
a pokorou. Posilujte a zušlechťujte svého ducha, a zkrásníte i na těle.
O mentální anorexii a bulimii je pojednáno na str. 373 

Zánět tlustého střeva (kolitida)

Zánět tlustého střeva (kolitida) vzniká, když nedokážete své jednání s lidmi,

s nimiž jste dříve měli spory a nedorozumění, ani nyní naplnit láskou

a přiměřeně i zdravým rozumem. Vhodně realizujte své dosavadní

zkušenosti a poznání, co od dotyčných asi můžete čekat. Mnohdy máte

z některých lidí a situací až panický strach, jindy jste příliš velkými optimisty

a bláhově věříte v sladkost nezralých plodů. Po zakousnutí se do zeleného,

kyselého jablka přichází rozčarování, připomenutí si křivd, únik radosti

a potřebného z těla. Reakce na právě prožité či brzy prožívané („Dnes jdu

k zubaři, a od rána chodím na WC"), jehož tíhu a bolestivost už důvěrně

z minulosti známe, se projeví v tlustém střevu - „nezahuštěné" zbytky

potravy totiž rychle odcházejí stolicí z těla. Máme průjem. Mnohdy bol,

smutek a rezignaci (čili náhlé vyprázdnění střev) doprovází vnitřní pláč,

kterým je krev, pronikající střevní stěnou nebo z prasklých hemoroidů. Ztrácí

se síla, mizí radost a (zdánlivě) není pro co žít.

Někdy nás hluboce zraní (např.) náš manžel (manželka). Někdy nás zraňuje

víceméně stále a vůbec si přitom nepřipouští, že nás sužuje. Jenže ani my si

neuvědomujeme, že výtky k němu nezřídka přeháníme a propast mezi sebou

a ním zvětšujeme. A po letech „nemastného a neslaného" soužití v nás

uzraje jednoznačný názor na partnera: „Nechci s ním žít." Ač mu někdy

vyhrožujeme, že: „Takového chlapa (ženu) najdu na každém rohu," zase tak

jednoduché to není, což dobře víme. Naše srdce ztvrdlo, a tak otupeni

říkáme: „Nechci ho (ji)," ale rozum ihned oponuje: „Neblázni, kde budeš

bydlet a z čeho (s dětmi) žít ? Kdo Ti vypere ?"

„Utéct ? Zůstat ? Vydržím to s ním (ní) ? Ustojím to sama (sám) ?"

Klademe si zásadní otázky a přitom si nevzpomínáme na to hezké, co jsme

spolu prožili, ale naopak oživujeme to nejhorší, co nás během soužití

s partnerem či partnerkou potkalo. Obvykle si připomínáme nejohnivější

výměny názorů, největší nedorozumění a „podrazy". „V tomhle opravdu

nechci žít, jenže asi budu muset (hlavně kvůli dětem)." Zmatek, chaos,

smutek, zloba, výčitky a... A pak se všechno zhroutí jako domino a potká nás

tak silný průjem, že stěží doběhneme na záchod.

Dívejte se na to, co Vás (s partnerem, s dominantním otcem nebo

s velitelsky se chovající, ale dobře to myslící matkou) spojuje a na tom

začněte budovat lepší zítřky. Budete-li se neústupně vrtat v prachem skoro

už zavátých křivdách a nepřijmete-li ne zcela správné a milé jednání druhého

člověka, Váš vztah s ním se určitě nezlepší a navíc si zdraví rozbijete, jelikož

zlostí i průjmem ztrácíte hodně sil.

Nemějte přehnané, ale ani nízké nároky. Poznání smyslu života sice

povzbuzuje víru a snahu konat dobro, avšak tyto vlastnosti musíte dávat m

a aplikovat na druhých v potřebné míře. Příliš lásky, nároků a snah tam, kde

odplatou bude nenávist, nemožnost cokoliv změnit, přináší rozčarování

a ničení sama sebe.

Dětem můžete rozbít představy jejich duše tím, že na ně naložíte víc, než

má radostné dětství nést. Ano, Vaše ratolest by se třeba mohla naučit hrát

na housle, ale když k hudbě nemá velký vztah... Vy chcete, dítě Vaše pokyny

a přání sice vykonává, ale zároveň bytostně odmítá. Když jednáte obdobně,

jste-li nepozorní k potřebám a tužbám svého dítěte, pak se nedivte, že si

pořád stěžuje, že ho bolí bříško a má často průjem.

Zklamání a vzdor dětské dušičky se nezřídka projevuje zánětem tlustého

střeva a řidší stolicí. Má-li dítě průjem, je nešťastné - možná také

z atmosféry, která doma momentálně vládne. Dítě vidí i „za oponu", vnímá

intenzivněji a obvykle též pravdivěji než dospělí. Rozpozná a cítí, co se doma

„za zavřenými dveřmi" děje.

  

 

Bolí Vás záda?

Máte vadné držení těla?

Chcete se té bolesti zbavit?

Přijďte na Kvantové unášení - léčení nebo na  Spinal touch

Je zbytečné trpět bolestí když nemusíte.

Nebo trpíte rádi ? 

 

 

 

 ÁKÁŠICKÁ TERAPIE 

Mohu doporučit, neboť neznám nikoho jiného, kdo by pracoval a mohl Vám pomoci takovýmto vyjímečným způsobem.  

 

 

www.akasa-ceske-budejovice.cz

Anketa

Jak jste spokojeni s nabízenými službami?

Celkový počet hlasů: 71

Anketa

Líbí se vám naše stránky ?

Ano  (404) 95%
Ne  (21) 5%

Celkový počet hlasů: 425

 

 

  ZDROJ.cz - katalog odkazů 
<a href="http://www.zdroj.cz" target="_top"><img src="http://www.zdroj.cz/img/ikona2.gif" width="88" height="31" border="0" alt="ZDROJ.cz - katalog odkazů"></a> 

 

Webnode

Kontakt

Masérské regenerační a rekondiční služby
Žižkova třída 12
České Budějovice
37001

723 346 851

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode